Gjella me kripë, PR-i me karar

Pak kripë, jep shije. Shumë kripë ta neverit.

Vlen edhe për PR-in, sidomos kur nuk je Barack Obama.

Lali Eri ka pak tendencën ta ekzagjerojë, duke rezultuar në efektin e kundërt e asaj që synon.

%d bloggers like this: