Citimi i munguar nga progres-raporti

“The lack of transparency of media financing remains a major challenge. The media continued to be used as a tool to promote political and private economic interests. Further action is needed to ensure the proper enforcement of labour rights, especially media staff’s right to be covered by a formal employment contract.”

Progres-raporti i Komisionit Evropian për Shqipërinë, faqe 45-46

Mes dhjetëra shkrimeve e kronikave të përgatitura nga gazetarët shqiptarë mbi progres-raportin e fundit të Komisionit Evropian për vendin tonë, këtë pasazh nuk besoj se do ta keni hasur gjëkundi të cituar.