Kontakt

Përveç profileve në mediat sociale, tjetër mënyrë për të më kontaktuar është përmes email-it, formati i të cilit është:

emërmbiemër @ gmail.com

shkruar bashkë, pa hapësira.