Zhvirgjërim sportiv

<<Leksioni i parë që mësuam është që Shqipëria është një vend i vogël dhe i pafuqishëm në arenën e futbollit europian ndërsa është inekzistente në arenën e sportit europian në tërësi.  […]

Shqipëria ngjan sot me një adoleshente që ka humbur virgjërinë dhe që nga njëra anë është zhgënjyer dhe nga ana tjetër është çliruar. Ka kaluar një hap të pashmangshëm në rite de passage.>>

Gjergj Erebara