Mjegullimi i gërmave

lexon dot

Lexon dot apo t’i zmadhoj gërmat?

(via)

%d bloggers like this: